Regulamin

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.greendragonfly.pl i www.reddragonfly.pl

SPIS TREŚCI:

§1 Postanowienia ogólne.

§2 Przedmiot Sklepu Internetowego.

§3 Warunki zakupu i dostawy.

§4 Płatność.

§5 Prawo odstąpienia, procedury reklamacyjne

§6 Polityka prywatności.

§7 Przepisy końcowe.

Załącznik nr 1- WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

Załącznik nr 2- WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem greendragonfly.pl i reddragonfly.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem greendragonfly.pl jest Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2, zwana dalej Sprzedającą, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym 1396.

3. Adres do korespondencji: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2.

4. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu Internetowego, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego.

5. Kupującym jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, zgodnie z poniższym objaśnieniem:

a) Konsument – tj. osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu, który nie wiąże się z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

b) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

7. Właścicielem i administratorem serwisu greendragonfly.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedająca.

8. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, za co Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Sprzedająca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 2 Przedmiot Sklepu Internetowego.

1. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż świec z wosków naturalnych, lampionów parafinowych oraz pozostałe, podobne produkty tworzone ręcznie jak również inne przedmioty i usługi (Produkt).

2. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedająca zastrzega, iż realizacja zamówień na te Produkty zależy od kolejności złożenia zamówienia.

3. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez Kupującego.

4. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

5. Wszystkie ceny określane przez Sprzedającą są cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki do siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca.

6. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

§ 3 Warunki zakupu i dostawy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.greendragonfly.pl poprzez wysłanie zamówienia na adres sklep@greendragonfly.pl – dotyczy zamówień na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są przyjmowane wyłącznie poprzez wysłanie zamówienia na adres sklep@greendragonfly.pl. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość zamawianego Produktu, formę i termin płatności.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.greendragonfly.pl następuje poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.

4. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.greendragonfly.pl nastąpi automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone. Potwierdzenie zamówienia złożonego mailowo na adres: sklep@greendragonfly.pl nastąpi poprzez poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, z którego przyszło zamówienie.

5. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy na stronie Sklepu Internetowego będzie o tym informacja przy Produkcie. W pozostałych przypadkach Produkty będą wytwarzane po złożeniu zamówienia.

6. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającej, lub otrzymania przez Sprzedającą potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty w ciągu:

a) trzech (3) dni roboczych (licząc od dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone) dla Produktów dostępnych w magazynie;

b) pięciu (5) dni roboczych (licząc od dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone) dla Produktów wytwarzanych po złożeniu zamówienia;

c) dla zamówień większej ilości Produktu (od ilości 7 szt. dla towarów nie dostępnych w magazynie – na zamówienie) czas realizacji zamówienia ustalany będzie indywidualnie.

d) czasu podanego przy potwierdzeniu zamówienia w przypadku zamóweń zagranicznych.

7. Zakupione Produkty Sprzedająca dostarcza za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, lub Poczty Polskiej w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z cennikiem wskazanym w ppkt 3. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem.

8. W sklepie Green Dragonfly obowiązuje promocja: „darmowa wysyłka powyżej 300 zł”. Regulamin promocji:

– przesyłki od 300 zł wysyłane są na koszt Sprzedającej. Pod uwagę brana jest ostateczna wartość zamówienia, po uwzględnieniu ewentualnych rabatów czy aktualnie obowiązujących promocji cenowych,

 • promocja dotyczy wyłącznie przesyłek na terenie Polski wysyłanych za pośrednictwem DPD, lub innej firmy wysyłkowej
 • promocja dotyczy zamówień dokonywanych przez Konsumentów,
 • promocja dotyczy produktów będących w chwili zamówienia w magazynie sklepu,
 • promocja obowiązuje bezterminowo.

9. a. Wysyłka jest starannie pakowana, aby zapobiec uszkodzeniom Produktów. Wysyłka na terenie Polski jest nadawana zawsze paczką, zgodnie z poniższym cennikiem:

 • Pocztex –  18 zł
 • Przesyłki wysyłane za pośrednictwem kuriera do 30 kg:

DHL – 18 zł.
DPD – 18 zł

b. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem.

10. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedającą i obejmują koszt opakowania i nadania. W Sklepie Internetowym obowiązuje cennik ustalony przez Sprzedającą.

11. Możliwy jest odbiór osobisty Produktu po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającą, lub zaznaczeniu podczas składania zamówienia opcji „odbiór osobisty w sklepie”, pod adresem wskazanym w § 1 pkt 3 Regulaminu lub w Lesznie, na ul. S. Klonowicza 14/5.

12. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie dostawy poszczególnych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sprzedająca może za zgodą kupującego podzielić zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku koszt dostawy nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

§ 4 Płatność

1. Możliwe są następujące metody płatności:

a) gotówką w przypadku odbioru osobistego tylko w przypadku wcześniejszej zgody Sprzedającej;

b) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej DotPay i PayPal – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl i PayPal;

c) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającej – MBank: 60 1140 2017 0000 4002 0305 4780.

2. W przypadku zamówień płatnych przelewem, maksymalny termin oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedającej wynosi 7 dni. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni lub brak przesłania potwierdzenia przelewu w terminie 7 dni od daty jego złożenia, powoduje jego anulowanie.

3. Kupujący otrzyma rachunek na żądanie zgłoszone w zamówieniu. Do otrzymania rachunku niezbędne jest pisemne podanie danych, które mają się pojawić na rachunku.

§ 5 Prawo odstąpienia, reklamacje

I. Prawo odstąpienia – pouczenie zawarte w zakładce Dla Klienta

1. Konsument może zwrócić Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni:

a) od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części;
c) w przypadku gdy umowa polega na dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
d) w przypadku usługi – od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować

Sprzedającą o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Hanna Sobkowska, Synchronia ART, 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2 lub pocztąelektroniczną: sklep@greendragonfly.pl ). Konsument może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie Sklepu.

3. Konsument jest obowiązany odesłać Produkt, w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Hanna Sobkowska, Wilkowice, Mleczna 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedająca przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedająca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów.

9. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta ponosi Konsument.

10. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta.

11. Sprzedająca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

II. Procedury reklamacyjne

1. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży. Sprzedająca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

2. W przypadku niezgodności Produktu z umową Kupujący korzysta z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Przyjmuje się, że wada Produktu istniała w momencie sprzedaży, jeśli Konsument stwierdzi wadę przed upływem roku od wydania Produktu.

4. Sprzedająca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Sprzedająca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Konsument obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającej o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

5. Sprzedająca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

6. W przypadku skorzystania z rękojmi Kującemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Grupa I: żądanie obniżenia ceny lub zwrot pieniędzy zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedająca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającą albo Sprzedająca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b) Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającą zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającą. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

2) Grupa II: żądanie naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z poniższymi zasadami:

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedająca jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedająca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Uprawienia opisane w pkt 40 Regulaminu mają charakter równorzędny, co oznacza, że Kupujący ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień.

8. W razie gdy Sprzedająca dokona wymiany Produktu na wolny od wad, naprawy Produktu, Sprzedająca pokrywa koszty jakie poniósł Kupujący.

9. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Hanna Sobkowska, Synchronia ART, 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2 lub za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dla klienta”. Reklamacja, oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży
 • wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności Produktu z umową
 • cechy zakupionego Produktu
 • metodę płatności oraz cenę
 • dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,
 • opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń
 • sformułowanie żądania.

10. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową roszczenia należy skierować do Sprzedającej, która ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli Sprzedająca nie ustosunkowała się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznała ją za uzasadnioną.

11. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem powszechnym.

§ 6 Polityka prywatności

1. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.

3. Powierzone dane są przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy (dotyczy klientów zapisanych na newsletter).

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji (NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2)

5. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy;  dane do wysyłki produktów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email; dane do newslettera: adres e-mail, imię i nazwisko.

6. Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi/produktu zamówionego przez Klienta, oraz wysyłki newslettera (dotyczy Klientów zapisanych na subskrybcję) będą podmioty: DotPay, PayPal, R2G Polska Sp. z o.o. (APaczka), Fresh Mail, ADMIN.NET.PL S.C.

7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.

8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres rejestracji klienta w sklepie internetowym, oraz w książkach adresowych podmiotów, w szczególności: R2G Polska Sp. z o.o. (APaczka), serwis e-nadawca (Poczta Polska), serwis Fresh Mail (dotyczy wyłącznie Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera), ADMIN.NET.PL S.C. (książka adresowa skrzynki e-mail: sklep@greendragonfly.pl). SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji posiada podpisane umowy o powierzenie  przetwarzania danych osobowych Klientów z tymi wśród powyższych podmiotów, z którymi jest to wymagane  przepisami prawa.

9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 7 Przepisy końcowe

1. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. za 7 dniowym uprzedzeniem Kupujących.

2. Zabronione jest bez zgody Sprzedającej kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Sprzedająca zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jej wyraźnej, pisemnej zgody.

4. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Załączniki nr 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.” ;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.” ;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.” .

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).” .

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.” .

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.” ;

b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].” ; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.” .

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.” .

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ja/My(*) ………………………………………………………………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………….umowy dostawy następujących rzeczy(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………….umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)………………………………………………………………………………………………………………………o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………..

– Data ……………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.